?in, Japonya ve Güney Kore, b?lgesel ekonomik i?birli?i h?zland?r?yor

2021-12-03 10:38:37 CRI
咪乐|直播|官方下载地址分享 各级纪检监察机关要保持高度警惕,紧紧盯住作风领域出现的新变化新问题,对“四风”要露头就打,有苗就掐,死死摁住不松手,久久为功,锲而不舍抓监督检查,不放过任何一个关键节点,发现一起查处一起,释放“越往后执纪越严”的强烈信号,让纪律真正成为带电的高压线,一刻不停歇地推动作风建设向纵深发展。

Çin, Japonya ve Güney Kore'nin (Kore Cumhuriyeti) Bölgesel Kapsaml? Ekonomik Ortakl?k (RCEP) anla?mas?yla ilgili müzakereleri h?zland?rma konusunda fikir birli?ine ula?t??? aç?kland?.

Çin Ticaret Bakanl??? Sözcüsü Gao Feng, dünkü bas?n toplant?s?nda 24 Aral?k'ta Chengdu'da düzenlenen 8. Çin-Japonya-Güney Kore Liderler Zirvesi'nde al?nan RCEP müzakerelerine dair kararla ilgili konu?tu.

Gao Feng, RCEP müzakereleri konusunda elde edilen nitelikli ve önemli sonuçlar temelinde modern, kapsaml?, üst düzey ve kar??l?kl? yarara dayal? üçlü serbest ticaret anla?mas?n?n yap?laca??na dikkat çekti.

Sözcü Gao Feng, üç ülkenin aç?k ve kapsay?c? dünya ekonomisi ile çok tarafl? ticaret sistemini koruyaca??n?, korumac?l??a kar?? ç?kaca??n? ve APEC ve G20 gibi çok tarafl? çerçevelerde i?birli?i güçlendirece?ini vurgulad?.

Üç taraf?n isti?are, ortak in?a ve payla??m ilkeleri düzleminde ba?lant?l?l??? güçlendirerek "Çin-Japonya-Kore Cumhuriyeti+X" belgesi ?????nda dördüncü taraf?n piyasas?nda i?birli?ini geli?tirece?ini söyleyen Gao, sa?l?k, çevre koruma, enerji ve e-ticaret gibi alanlardaki i?birli?inin de derinle?tirilece?ini kaydetti.Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
百度